1 2 3 4

Oferta

Wykonujemy następujące usługi geodezyjne:
 • mapy do celów projektowych (tradycyjne/numeryczne)
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • mapy jednostkowe

Podziały i ustalenia granic nieruchomości wraz z badaniem i regulowaniem stanu prawnego w zakresie:
 • podziały nieruchomości
 • ustalenia i wskazania granic nieruchomości
 • badania ksiąg wieczystych

Pomiary realizacyjne
 • tyczenie budynków
 • tyczenie granic działek
 • tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich
 • uzgadniania dokumentacji projektów w ZUD

Szybki kontakt

"GEOINWAR" Usługi Geodezyjne
Szczepan Lacek

ul.Reymonta 6,
08-470 Wilga, Polska
REGON: 712395875

tel.kom. 600 009 370
tel/fax (25) 685 33 51
e-mail: biuro[at]geoinwar.pl